arrowsmall späť na úvod

Podmienky
súťaže

Podmienky

Máš nejaký talent, ktorý by nemal ostať bez povšimnutia? Daj nám o sebe vedieť, ak si posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole dosiahol/la niečo výnimočné aspoň v jednej z nasledujúcich kategórií:

• Výsledky v športe na národnej/medzinárodnej úrovni
• Výsledky v umeleckej činnosti na národnej/medzinárodnej úrovni: spev, recitácia, tanec, maľovanie a iné.
• Výsledky vo vedomostných súťažiach na národnej/medzinárodnej úrovni
• Dlhodobejšie dobrovoľníctvo (realizované mimo školských zbierok)

Ak si sa v niečom našiel/a, vyplň prihlasovací formulár(prihlášku) a prilož k nemu video v podobe interaktívneho odkazu (Youtube, FB, IG, Tik Tok, Vimeo a iné) alebo prilož iný dokument (fotografia diplomu z najvyššieho ocenenia v Tebou zvolenej kategórii), na základe ktorého nás presvedčíš o svojom talente (môžeš priložiť prílohy do celkovej veľkosti maximálne 10 MB). Prihlášku môžeš posielať od 04.09.2023 do 04.10.2023.

Ale to nie je všetko.

• Po vyplnení prihlášky ti príde email s informáciou, či si splnil/a základné podmienky a bol/a úspešne posunutý/á do druhého kola. V prípade, že takýto email dostaneš, začína sa Tvoj boj o možnosť získať vodičský preukaz. Ak ho budeš chceš získať práve ty, stačí nám natočiť krátke - maximálne 60 sekundové - video, v ktorom poukážeš na nejaký dopravný problém alebo možné dopravné obmedzenie vo svojom meste alebo obci. Kritériá, ktoré video musí spĺňať, nájdeš nižšie. Na prípravu, tvorbu a zaslanie videa budeš mať čas od 5.10.2023 do 31.10.2023.

V prípade, že podmienky súťaže splní viac ako 25 študentov, po zaslaní videí o dopravnom probléme zasadne trojčlenná komisia, s cieľom vybrať 25 najlepších videí študentov (rozhodnúť môže jednak závažnosť dopravného problému, ktorý bude odprezentovaný vo videu, ako aj originalita natočeného videa).

• Ak si splnil/a všetky podmienky a natočil/a si video o dopravnom probléme v tvojom meste či obci a tvoje video bude zverejnené na stránke www.kskvodicaky.sk,tvoj osud už musíš zveriť verejnosti, ktorá bude za najlepšie videá hlasovať. Verejnosť ti môže dať svoj hlas v čase od 06.11.2023 do 20.11.2023.

• Autorom 10 videí s najvyšším počtom hlasov daruje Košický samosprávny kraj bezplatný kurz v autoškole. O výhre budú výhercovia upovedomení emailom.

• Výherca sa musí skontaktovať s autoškolou, ktorá poskytla Košickému samosprávnemu kraju 10 kurzov na získanie vodičského oprávnenia a dohodnúť si začatie kurzu autoškoly najneskôr do 31.12.2023.

V prípade otázok a nejasností nás môžeš kontaktovať na emailovej adrese: vodicaky@vucke.sk .

Kritériá videa

Maximálna dĺžka videa je 60 sekúnd. Spôsob, akým video bude spracované, je na tebe. Kreativite sa medze nekladú. Môžeš nám ho zaslať napríklad ako komix, maľbu, knižnú prílohu, pieseň ľubovoľného žánru, či v podobe hereckého výkonu a podobne. Ak si zvolíš kolektívne spracovanie, pokojne. Vo videu nemusíš vystupovať sám. Avšak dávaj pozor! Aj keď zvolíš rôzny typ spracovania, výsledné video je potrebné poslať vo forme URL linku – napríklad link na Youtube, mojevideo, vimeo, google disk či link z otvoreného profilu na Facebooku, Instagrame alebo TikToku.

Dôležité informácie

Aby si prešiel všetkými kolami bez problémov, nezabudni pri prihlasovacom formulári zaškrtnúť, že súhlasíš so spracovaním osobných údajov (prelink) a tiež s použitím a zdieľaním videa, ktoré nám pošleš. Čo to znamená?

Košický samosprávny kraj si vyhradzuje, že videá, ktoré pošlú účastníci do súťaže o krajské vodičské preukazy, budú uverejnené na stránke www.kskvodicaky.sk a na sociálnych sieťach. Zároveň môže KSK s videami nakladať podľa vlastného uváženia (napr. môže dôjsť k ich zmene, spracovaniu, zverejneniu nad rámec tejto súťaže, zverejneniu inými používateľmi sociálnych sietí a pod.). Ak uchádzač o vodičský preukaz neudelí Košickému samosprávnemu kraju bezplatný a bezvýhradný súhlas na nakladanie s uvedeným videom, tak Košický samosprávny kraj si vyhradzuje právo takého účastníka zo súťaže vyradiť. Bezplatné a bezvýhradné udelenie súhlasu účastníkom na nakladanie s videom je podmienkou zaradenia do súťaže.

Vykonávanie Vodičského preukazu

Výherca súťaže o možnosť získať vodičský preukaz má možnosť získať vodičské oprávnenie prostredníctvom spoločnosti V a V Servis, s.r.o. so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 781 878 (ďalej len „V a V Servis, s.r.o.“), ktorá má uzatvorenú zmluvu s Košickým samosprávnym krajom a zaviazala sa poskytnúť ročne 10 kurzov na získanie vodičského oprávnenia. Na základe dohody s uvedenou autoškolou žiak môže teoretickú časť absolvovať on-line, z pohodlia svojho bydliska. Praktická časť kurzu, tzv. jazdy sú na individuálnej dohode medzi žiakom a autoškolou. V a V Servis, s.r.o. má svoje pobočky okrem Košíc aj v Trebišove a Michalovciach, kde si víťaz súťaže taktiež môže dohodnúť kurz za účelom získania vodičského oprávnenia.

Denne môže študent absolvovať maximálne tri vyučovacie hodiny. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje autoškolu V a V, prenajíma cvičisko aj iným autoškolám. Kurz si víťaz súťaže môže vykonávať aj cez víkend, avšak autoškola spoločnosti VaV takýto benefit neposkytuje, avšak iné autoškoly, ktorým sa poskytuje cvičisko v Košiciach (prostredníctvom V a V Servis s.r.o.) takúto možnosť majú. Detaily realizácie vodičského kurzu budú na dohode medzi výhercami a autoškolou.